fbpx
Så går det till att hyra in kompetens till ditt företag
Så går det till att hyra in kompetens till ditt företag
Missing image
Team720 Interim är en perfekt tjänst för dig som behöver hyra in medarbetare på ett snabbt, effektivt och flexibelt sätt. Du kan därmed anpassa din arbetskraft efter ditt unika behov, oavsett om det är på kortare eller längre sikt.

Att hyra spetskompetens via Team720

Team720 anställer kompetenta och kvalitetssäkrade medarbetare som vi hyr ut till ditt företag. Vi tar fullt arbetsgivaransvar för den konsult du hyr och erbjuder korrekta anställningsvillkor, en marknadsmässig lön, semesterersättning, sjuklön och ser till att konsulten är rätt försäkrad.

Under den tid du hyr är du som kund operativt ansvarig och chef för din nya medarbetare. Formellt är Team720s konsultchef personens närmsta chef som håller en nära dialog med både dig och konsulten för att säkerställa att samarbetet och leveransen fungerar bra. Vi ser också till att sköta all administration runt konsulten för att underlätta och spara tid åt dig.

Så går det till – steg för steg

1. Uppdragsbeskrivning och kravprofil: Vid ett personligt samtal diskuterar vi uppdraget och förutsättningarna och tar tillsammans fram en lämplig kravprofil med dina behov som utgångspunkt. När vi är överens om uppdraget och profilen skriver vi ett hyresavtal.

2. Att hitta och välja ut lämplig kandidat. Vi börjar omedelbart att söka bland anställda och underkonsulter för att se om det finns en profil som matchar uppdraget. Om vi inte hittar en tillräckligt bra matchning söker vi vidare i våra upparbetade nätverk för att hitta rätt person till er.

3. Presentation av konsult: När vi hittat rätt kandidat och matchat mot ditt behov, presenterar vi kandidaten vid ett möte där även konsultchefen deltar.

4. Start av uppdrag. När vi är överens om utvald konsult börjar uppdraget enligt de villkor vi kommit överens om i avtalet. Vi ställer dock som krav att du tillsammans med konsulten genomför en bra introduktion. Det innebär bland annat att vi stämmer av den checklista med punkter vi tillsammans tagit fram och som ska genomföras under de inledande veckorna. Allt i syfte att skapa förutsättningar för att konsulten snabbt blir produktiv och att du som kund blir nöjd.

5. Löpande avstämning och uppföljning. Under konsultuppdraget håller konsultchefen kontinuerlig kontakt med både dig och konsulten. Du får också tillgång till rådgivning av våra seniorkonsulter som kan hjälpa till med frågor och agera bollplank

6. Utvärdering efter avslutat uppdrag: Strax efter att uppdraget avslutats går vi tillsammans med dig igenom hur samarbetet gått och gör en utvärdering.

Har du ytterligare frågor eller har behov av att hyra in en konsult? Kontakta oss!