fbpx
2019-09-13 Andreas

Vad innebär ett mentorskap?

Kenny Hallberg jobbar som seniorkonsult och mentor på Team720.

Vad innebär egentligen ett mentorskap? När kan det vara bra och ta in en mentor och för vilka kan ett mentorskap fungera?
Det är några av frågorna som Kenny Hallberg, seniorkonsult och erfaren mentor på Team720, ger svar på i veckans intervju.

De flesta av oss har nog någon gång önskat att vi hade en mentor som vi kunde rådfråga när det gäller viktiga beslut i vårt arbetsliv eller privat. Men vad innebär egentligen ett mentorskap och hur går det till i praktiken? 
– Det vanligaste är att man söker hjälp av en mentor eller börjar ett mentorprogram när det skapas någon form av förvirring på arbetsplatsen. Antingen är personen ny i sin roll eller så handlar det om att företaget går in i en roll som de inte varit i tidigare eller att det ställs hårdare krav som inte ställts tidigare, nya affärsideér som ska prövas eller liknande. Det är inte helt ovanligt att de dessutom sker samtidigt, säger Kenny Hallberg och fortsätter:
–Mentorskapet är alltid individuellt anpassat. Det handlar mycket om värderingar och att försöka hitta de kärnområden där man behöver stöd och backning för att nå de resultat man vill ha.

Om man startar upp ett mentorskapsprogram på företaget – berör det då bara en person?
– Det varierar. Ibland handlar det om en stor förändring som påverkar många roller och då är det till exempel inte helt ovanligt att man har ett mentorskap som berör hela ledningsgruppen. Är det en person som i sin roll på företaget behöver ett mentorskap så kan det handla om att det bara är just den individen som får hjälp av en mentor.

Är det alltid lyckat att hyra in en mentor eller låta en anställd få delta i ett mentorsprogram?
– Ska det lyckas behövs engagemang. Det förutsätter en vilja till förändring och ett personligt engagemang. Jag upplever att det bästa är om individen själv har identifierat att ett mentorskaps skulle vara bra. I de fall en ledningsgrupp eller chef bestämt att någon annan behöver en mentor så kan det ibland slå fel och personen går in i mentorskapet med en negativ inställning.

Hur lång tid pågår ett mentorskap?
– Det är olika. Det vanligaste är att man börjar med ett halvår men jag har individer som jag coachat under flera år. Det viktigaste är att man har tiden och engagemanget för att lyckas.

Hur mycket tid tar det? Träffas man ofta?
– I början träffas man ganska ofta, gärna varannan vecka men efter den inledande fasen brukar det bli en gång per månad. Mötena ska helst ske på neutral mark och tar mellan en och en halv till två timmar. 

Vad är det viktigaste för att ett mentorskap ska vara lyckat?
– Tillit och förtroende är de viktigaste byggklossarna för ett lyckat mentorskap. Som mentor måste man bejaka rätten och skyldigheten att vara jobbig i vissa samtal annars kommer inte individen som du är mentor åt att nå en förändring.

Kontakta Kenny Hallberg

Kenny Hallberg har jobbat som seniorkonsult och mentor på Media720 och Team720 under åtta år. Innan dess har han jobbat med aktivt mentorskap på sina tidigare arbetsplatser. Han har stor erfarenhet av att coacha såväl hela ledningsgrupper som enskilda chefer. Om du är intresserad av ett mentorskap och vill höra mer om hur ett upplägg för just dig eller din ledningsgrupp skulle kunna se ut så tveka inte att kontakta Kenny.

Kenny.Hallberg@team720.se

Kenny Hallberg är seniorkonsult och mentor påTeam720
Kenny Hallberg


Verifierad av MonsterInsights