fbpx
Vi bryr oss om din integritet
Vi bryr oss om
din integritet
Missing image

Vid ansökan till ett ledigt jobb

Ansökan till en utannonserat ledigt jobb hanteras av Team720 i syfte att hitta den bäst lämpade sökande till jobbet samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och i en rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentliga för det specifika jobbet.

Ansökningsinformation som du lämnar när du söker en tjänst kan komma att matchas mot andra lediga jobb, vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra jobb än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, telefon eller andra digitala och sociala mediekanaler.

Tester och testresultat

Som ett led i vår fördomsfria ansökningsprocess till ett jobb kan du komma att få genomföra personlighetstester utifrån det rekryterande företagets kompetensprofil. Testresultat tillsammans med din ansökan är viktiga delar av det underlag vi använder för att objektivt matcha dig till rätt jobb.

Dina testresultat skyddas från obehöriga och endast Team720s personal som arbetar med tillsättning av lediga jobb har tillgång till resultatet. Testresultaten kan även komma att delges Team720s kundföretag vid ett specifikt rekryterings- eller bemanningsuppdrag som du sökt till. Testresultatet sparas i testleverantören datasystem i 24 månader sedan makuleras resultatet per automatik. Dina testresultat hos testleverantören är skyddade för otillbörlig åtkomst enligt gällande Person- och Dataskyddslagstiftning. Testresultatet kan komma att användas vid matchning av andra jobb än de du sökt hos Team720 så länge dina testresultat är aktuella.

Medlemsutskick

Som kandidat hos Team720 kan du få karriärtips, jobberbjudanden och nyheter skickade till dig. Vi skickar information och inspiration via e-postutskick och kan även kontakta dig per telefon. Du kan när som helst välja att avregistrera dig för utskick per e-post. I varje e-post med marknadsföringsinnehåll finns det en länk för att du ska kunna avregistrera dig från liknande kommunikation.

För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan Team720 komma att analysera dina registrerade uppgifter och information om vilka jobb du sökt för att använda som
underlag till bättre service och personliga erbjudanden. Dina personuppgifter kan användas för att förmedla erbjudanden och annan information genom ”digital kommunikation”, t.ex. sociala medier och andra digitala kommunikationsnätverk.

Så här fungerar ditt medlemskap i Team720s nätverk

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och ingå i Team720:s nätverk. Ditt medlemskap aktiveras genom att du accepterar våra medlemsvillkor och skickar in dina kontaktuppgifter, cv/LinkedIn-profil eller en ansökan till en specifik tjänst Team720 rekryterar till.

Det är i första hand du som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV/LinkedIn-profil, kunskaper och erfarenheter. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter så är det lättare för oss att matcha dig till rätt jobb.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att skicka e-post till oss på personuppgifter@team720.se och meddela att du vill radera din profil.

Ändringar i medlemsvillkor

Team720 förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt till samtliga medlemmar.

Hur använder vi och skyddar dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som vi på Team720 får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – fram till och med den 24 maj 2018 betydde det Personuppgiftslagen (PUL) och från och med 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
 • LinkedIn- eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Fotografi om du bifogat ett i ditt CV eller vi bett om att få en bild av dig i slutskedet av en rekryteringsprocess.
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge Team720 i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument

Obs! Team720 avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • hantera din ansökan till ledigt jobb
 • erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.
 • löpande kommunikation kring de jobb du sökt via Team720 andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

Med vem delar vi informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom du genom att skicka e-post till oss på personuppgifter@team720.se . Då raderar vi samtliga personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system. Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett specifikt jobb genom oss på Team720 så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på Team720.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter
som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle. Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@team720.se.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.

När raderar vi informationen?

Eftersom vi ser karriär och utvecklingsmöjligheter som något livslångt så behåller vi gärna dina personuppgifter tills vidare. Vi kommer däremot löpande kontakta dig för att se om du behöver uppdatera dina uppgifter. Allt för att du och vi på Team720 ska ha relevanta och uppdaterade uppgifter. Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det omgående om vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är:

Media720 AB
Storgatan 7
114 44 Stockholm

Kontaktansvarig rörande personuppgifter är Dataskyddsombud Magnus Wallén.
E-post: personuppgifter@team720.se

Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i Team720s rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja. Avtalet om medlemskap i Team720s nätverk gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna.

Verifierad av MonsterInsights