fbpx
2020-03-30 Magnus Wallén

Vi behöver fler duktiga interimskonsulter.

Det är mycket som sker och förändras just nu, inte minst i näringslivet där många bolag som tidigare hade en tydlig plats på marknaden idag är i behov av omställning och förändring. Det påverkar naturligtvis även många medarbetare, som tidigare var nöjda och säkra på sin anställning, men som idag letar idag efter nya utmaningar.

Vi ser två tydliga förändringar på arbetsmarknaden.

  1. De företag som vill förstärka sin organisation och därigenom kunna ta en position på marknaden vill inte längre rekrytera i samma utsträckning som tidigare, men intresset av interim- eller bemanningslösningar ökar. 
  2. Behovet av akut förstärkning ökar, vilket innebär att de processer som nu startas har en mycket högre hastighet än tidigare. Tiden från ledig tjänst till tillsatt tjänst är betydligt kortare. 

Utvecklingen är tydlig och vi ser en ökad efterfrågan bland våra kunder på konsulter för interimsuppdrag inom marknadsföring, försäljning och media.

Är du en person med senior kompetens som snabbt vill och kan kliva in i ett tidsbegränsat uppdrag som FC, MC, VD eller Digital specialist? Skicka in din ansökan här. Glöm inte att meddela att du är öppen för interimsuppdrag.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Peter Berg, peter.berg@team720.se, 070-295 55 78

Kenny Hallberg, kenny.hallberg@team720.se, 070-557 06 67

Magnus Wallén, magnus.wallen@team720.se, 070-268 74 20                                     

Verifierad av MonsterInsights