fbpx
2020-05-12 Magnus Wallén

Öka er attraktionskraft som arbetsgivare – här är några av våra bästa tips

Många ställer sig frågan hur man kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare, sitt Employer Brand? Alla arbetsgivare har ett employer brand oavsett om de skapat det medvetet eller omedvetet. Hur blir man företaget som lyckas attrahera medarbetare som de verkligen vill ha? 

Det är en viktig fråga, och den kommer bli ännu viktigare när hjulen börjar rulla igen. När det vänder kan er hantering av situationen påverka ert employer brand både positivt och negativt.

Employer branding
Nöjda och positiva medarbetare är en förutsättning för ett starkt arbetsgivarvarumärke

Tänk på helheten

Det gäller att se helheten – det är lätt att bli kortsiktig och fundera på frågorna endast när nyrekryteringar står för dörren och ni som arbetsgivare märker att det blir tufft att fylla vakanser. Arbetet med ert employer brand måste vara långsiktigt, ha en bra och strukturerad process och gå hand i hand med strategiarbete i övrigt. Att ha tydliga mål och visioner för var din organisation är på väg – och vem som ska ta den dit. Några delar som vi ser behöver vara med i en employer brand process är:

Morgondagens medarbetare

De så kallade Young Professionals ställer helt nya och allt större krav på sin arbetsgivare och sitt arbete. Arbetet ska förutsätta personlig utveckling, på många olika sätt. Medarbetare vill bli sedda och hörda, de vill ha en trevlig arbetsmiljö, attraktiv lön och förmåner, balans mellan jobb och fritid och känner främst lojalitet till sig själv och sina närmaste. De kräver dessutom ständig utveckling och de interna karriärvägarna blir allt viktigare. Därför bör man undersöka och arbeta med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Glöm inte – dina nuvarande medarbetare är de sanna budbärarna och ambassadörerna.  

En bild som kanske inte stämmer med marknadens

Vår erfarenhet är att många företag ofta har en bild av sig som arbetsgivare som inte stämmer med marknadens. Eller så kan de inte på ett övertygande sätt berätta en story som är tillräckligt säljande och inspirerande. Oroande, inte minst eftersom efterfrågan på kvalificerad kompetens inom vissa områden är stenhård, och att det skrivs spaltmeter om just vikten av Employer Branding i media.

Med lång erfarenhet av kompetensförsörjning, och med kunskap kring hur kandidaterna tänker, försöker vi få uppdragsgivaren att berätta mer ingående och passionerat om företaget. Att komma med förslag på ändringar i tjänstebeskrivning, kompetenskrav och ibland ifrågasätta lönenivåer. Kanske ta fram en kortare film om tjänsten där medarbetarna presenterar tjänsten och företaget. Allt för att hitta guldkornen och fördelarna som gör att rätt kandidater söker en tjänst hos företaget vi jobbar för.

Det finns ett enkelt sätt att ta plats och stärka sitt employer brand, kommunicera med era sökande. Kandidater som väntar på ett besked blir otåliga och vilket kan innebära att de tappar intresset och fokuserar på andra tjänster. Mät gärna hur lång tid det tar från det att du lägger ut en tjänst tills rätt person är på plats. Kortare ledtider kapar också kostnader. 

Hoppas att du kan dra nytta av våra tips. Hör gärna av dig om du har frågor kring hur ni kan utveckla ert varumärke som arbetsgivare. Behöver du hjälp med att komma igång  har vi en process som enkelt kan sjösättas i ditt bolag. Dessutom en företagsanpassad utbildning som blivit mycket uppskattad. Alldeles oavsett är det ett arbete som är både viktigt och lönsamt framöver.

Lycka till!

För ytterligare information kontakta Peter Berg, peter.berg@team720.se, 0702-955578

Verifierad av MonsterInsights