fbpx
2020-06-17 Andreas

Listan: Sex fördelar med en interimslösning

Att satsa på en interimslösning har blivit allt mer efterfrågat från företag de senaste åren.

Interimslösningar blir allt mer efterfrågade bland företagen. Digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste, att snabbt få in högpresterande personer med spetskompetens och erfarenhet som bidrar med ny kunskap till organisationen. Experter som är objektiva och talar om vad du bör göra –inte vad de tror du vill höra.

En interimslösning kan dessutom vara ett kostnadseffektivt sätt utveckla verksamheten med större flexibilitet, mindre administration men framför allt, att man bara betalar för arbetade timmar eller dagar.

Här är några av fördelarna med en interimslösning:

Snabb tillgång till spetskompetens: Vi ser till att ha en kvalitetssäkrad interimskonsult på plats inom några dagar och som snabbt sätter sig in i verksamheten och vad som behövs göras.

Erfarenheter som gör skillnad: Våra konsulter är experter inom olika områden med erfarenhet från hur andra företag arbetar och kan påvisa effektiviseringar och förbättringar.

Kompetensöverföring: Under uppdragstiden överför konsulten värdefull kunskap till medarbetarna så att de utvecklas.

Objektivitet och oberoende:  Konsulterna är objektiva och oberoende och talar om vad du bör göra –inte vad de tror du vill höra

Kostnadseffektivitet: Du betalar bara för faktisk arbetstid, slipper administration och uppdragen kan enkelt förkortas eller förlängas.

Arbetsgivaransvar: Du slipper arbetsgivaransvaret och får en erfaren, kunnig och proaktiv konsultchef som samtalspartner.

Vill du veta mer om interimslösningar? Läs vår konsult Magnus Walléns text här!

Verifierad av MonsterInsights