fbpx
2021-10-18 Andreas

Employer Branding – eller varför ska jag ta jobbet?

En central fråga inför en rekryteringsprocess är att ta reda på hur kunden ser på sin attraktionskraft som arbetsgivare. Hur jag som rekryterare ska lyckas sälja in rollen till kandidaterna. Att ärligt och inspirerande kunna svara på deras fråga; ”Varför ska jag ta jobbet?”    

Min erfarenhet är att företagen själva ofta har en bild av sig som arbetsgivare som inte stämmer med marknadens, eller så kan de inte på ett övertygande sätt berätta en story som är tillräckligt säljande och inspirerande. Märkligt, inte minst eftersom konkurrensen och kvalificerad kompetens är stenhård och att det skrivs spaltmeter om just vikten av Employer Branding i media.

Efter 1 000-tals intervjuer med kandidater och kunskap kring hur de tänker, försöker jag få kunden att berätta mer ingående och passionerat om företaget. Att komma med förslag på utveckling av tjänstebeskrivningen, skruva på kompetenskrav, ibland ifrågasätta lönenivåer, men framför allt lägga kraft på varför kandidaten ska börja på företaget. Allt för att hitta guldkornen och fördelarna som gör att rätt kandidater söker. Annars kan man vara ganska säker på att kunden anser att felet ligger hos rekryteraren - inte hos företaget. 

Ett konkret exempel är ett välkänt bolag som agerar i gränslandet till media. Jag och en kollega fick uppdraget att rekrytera in en digital specialist med fokus på utveckling av nya digitala tjänster. Efter omfattande annonsering via digitala kanaler, search och headhunting ansåg företaget att vi misslyckats, trots att vi kunde visa statistik på att många både sett och läst om tjänsterna. Problemet var bara att konverteringen var minst sagt usel.

Efter att ha skruvat på kravspec och befattningsbeskrivning var utfallet fortfarande skralt. De kandidater som fick komma på slutintervju kom i stort sätt samtliga från vårt eget nätverk. Personer som vi sålt in tjänsten till och som litade på vårt omdöme. 

Företaget ifråga ville naturligtvis inte alls erkänna att man hade ett arbete att göra med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Inte minst när det gäller att attrahera digital kompetens och att komma till insikt om de fortfarande upplevs som en etablerad men analog aktör i en digital värld.

Hör gärna av dig om du har frågor kring hur du kan utveckla ditt varumärke som arbetsgivare. Ett arbete som är både viktigt och lönsamt.

Peter Berg, rekryteringskonsult på Team720

Verifierad av MonsterInsights