fbpx
2023-03-02 Magnus Wallén

Myten om den ”dyra” interimslösningen

Eftersom jag har möjligheten att erbjuda både rekryterings- och interimslösningar hamnar jag ibland i diskussioner med företag kring att hyra eller anställa. Trots att det pratas mycket om behovet av mer flexibla personallösningar upplever jag att många inte ens övervägt tanken att ta in en konsult som ett alternativ.

Min erfarenhet är att dessa kunder har en bild av att det är för dyrt jämfört med att anställa. Efter att många gånger förklarat de faktiska kostnaderna för anställd personal, med sociala avgifter, semesterersättning, pensionsavsättningar, kostnader för rekrytering och administration, och det faktum att företaget faktiskt betalar för medarbetare som är sjuka, inser jag att långt ifrån alla inser vad anställda egentligen kostar. Synd, för alternativkalkylen för en konsultlösning borde göras. Inte minst eftersom de flesta har behov av medarbetare som är svåra att attrahera, exempelvis specialister och chefer med digital spetskompetens. Personer som inte sällan föredrar att arbeta på konsultbasis.

För att göra jämförelsen mellan interimslösningar och anställningar rättvis borde även kompetens, produktivitet och resursbehov tas med i beräkningen. För ett tag sedan träffade jag en kund som under en tid själv försökt rekrytera en digital specialist utan framgång. Jag tog upp en interimslösning som ett alternativ. Att omgående få in en kvalitetssäkrad konsult med aktuell kompetens som snabbt blir produktiv och dessutom kan överföra sina kunskaper till andra medarbetare. En person som i detta fall heller inte belastade företaget med kostnader under nästan två sommarmånader, och naturligtvis inte vid sjukfrånvaro.

Det blev en affär. Mycket tack vare kundens insikt om de faktiska kostnaderna och att produktivitet och kompetensöverföring alltid måste med i kalkylen. Ett företag som idag arbetar för att snabbare kunna anpassa sin personalsituation efter verksamhetens behov. Det borde fler göra!

Har du frågor kring interimslösningar eller vill diskutera olika valmöjligheter kring kompetensförsörjning? Maila mig eller slå en signal på 0702-687420.

Magnus Wallén

Verifierad av MonsterInsights