fbpx
2023-04-20 Magnus Wallén

Konsulten är här för att stanna

Allt fler företag vänder sig till frilansare och företag som erbjuder konsulter för att lösa sina behov. I amerikanska bolag utgör icke-permanent arbetskraft idag närmare 30 % enligt en undersökning av MBO Partners. En trend som man inte ser kommer att avta. Trenden verkar vara densamma i Sverige.

Konsulten fyller en allt viktigare funktion, inte minst för kompetensöverföring.

Allt fler företag vänder sig till frilansare och företag som erbjuder konsulter för att lösa sina behov. I amerikanska bolag utgör icke-permanent arbetskraft idag närmare 30 % enligt en undersökning av MBO Partners. En trend som man inte ser kommer att avta. Utvecklingen beror till stor del på brist på kompetens av högutbildade och att makten flyttats till arbetstagaren. Allt fler anställda väljer att arbeta som frilansande konsulter. I USA är det 58 miljoner människor som valt att frilansa, och enligt Forbes.com kommer antalet att öka med 10 miljoner de närmaste åren.

Från arbetsgivarens sida visar samma undersökning att företagen vänder sig till konsulter för att bättre kunna möta tillfälliga behov, kunna öka produktiviteten, få arbetsuppgifter genomförda snabbare och tillgång till specialistkompetens som annars är svår att anställa. Hela 82 % av de tillfrågade företagen medger att mer än hälften av den totala arbetsstyrkan inte är fastanställda. Hela 67 % av företagen förväntar sig att deras användning av tillfälligt anställda kommer att öka under de kommande 18 månaderna. Endast 6 % räknar med en minskning av konsultlösningar.

Trenden i Sverige följer ett liknande mönster. Vi frågade Magnus Wallén, Team720 Executive Search & Interim, och Daniel Cedergren, seniorkonsult på Tech720 om hur de ser på behov och efterfrågan.

– Redan innan pandemin såg vi en tydlig ökning i efterfrågan på spetskompetens, inte minst inom marknadsföring och kommunikation. Till stor del på grund av den snabba utvecklingen inom området, med ny teknik, krav på ökad specialisering och kompetens som man saknat. Men, det finns idag också en helt annan acceptans från företagens sida att ta in konsulter. De har insett fördelarna som kom fram i MBO Partners undersökning, med tillägget att en konsult ofta överför sin kompetens till övriga i organisationen, ”Learning by Hiring”, och att det många gånger är kostnadseffektivt, säger Magnus Wallén

– Antalet egenkonsulter har också ökat dramatiskt under senare år. Individer som söker uppdrag som är mer attraktiva än ett traditionellt jobb och en möjlighet att välja vem du arbetar för. Bara sedan efter sommaren har jag träffat och intervjuat ett 30-tal riktigt kompetenta konsulter som söker uppdrag på hel- eller deltid. Till viss del beroende på en tuffare arbetsmarknad, men långt ifrån alla. De flesta jagar uppdrag på egen hand men väljer även att arbeta som underkonsulter för andra konsultbolag som ofta bättre kan paketera, kvalitetssäkra och sälja deras kompetens, påpekar Magnus

– I min roll som erfaren seniorkonsult kan jag bara konstatera hur annorlunda yngre personer värderar en fast anställning jämfört med tidigare generationer. De är definitivt inte främmande för att starta eget företag. Tvärt om, och många är positivt inställda till gig-ekonomin. I mina uppdrag möter jag många yngre och högutbildade inom exempelvis marknadsföring och tech som valt att antingen starta eget eller frilansa. Allt för en mer flexibel och friare tillvaro, vilka uppdrag de vill lägga sin tid på samt hur mycket de tar betalt för sina tjänster, menar Daniel.

Har du frågor om hur du kan anpassa din organisation för att öka flexibilitet, kompetensväxla och tillföra nödvändig spetskompetens? Kontakta oss.

Verifierad av MonsterInsights