fbpx
2023-07-30 Andreas

Hur många av dina kollegor har rekryterats via företagets medarbetare?

Sju av tio jobb förmedlas via kontakter. Trots det är det många företag som inte satsar på intern employer branding – är ni ett av dem?

Jag funderar allt oftare när jag träffar kunder som behöver hjälp med att hitta kompetens om de överhuvudtaget ser sina anställda som en viktig resurs för att kunna anställa duktiga medarbetare. Om inte annat som ett komplement till exempelvis rekryterare och bemanningsbolag. Är det så att de inte ens tänker tanken att sätta i system att fråga kollegor om spännande tjänster? Eller kan det vara så att det helt enkelt saknas självförtroende och osäkerhet kring sitt företags vision och mål. Att de inte skulle vilja fråga och tipsa bekanta om just den där spännande tjänsten? Förmodligen ligger sanningen någonstans mittemellan, i kombination med att alla inte vill ha en nära bekant på sin arbetsplats.

Alldeles oavsett förmedlas sju av tio jobb via kontakter enligt SCB. Samma svar fick vi i en egen undersökning bland säljare och chefer inom media på frågan hur de fick sitt senaste jobb. Frågan blir då om inte ett större fokus borde ligga på ”intern employer branding”, istället för extern marknadsföring av företaget som arbetsgivare, ”employer branding”? 

Svaret borde vara självklart. För visst litar man mer på en kompis omdöme än en kampanj i bilagor eller i sociala medier som inte sällan skrivits av en konsult med ett ganska bristfälligt underlag? Och,”Bra folk känner bra folk”, så är det!

Jag arbetade en gång på ett företag som långt ifrån var ansett som det hetaste i branschen. Det som genomsyrade bolaget var en stark företagskultur med en engagerad och kompetent vd som hela tiden fokuserade på utveckling. Vi hade tydliga arbetsuppgifter, fick eget ansvar och möjlighet till personlig utveckling, hade känslan av att vara delaktighet i företaget som helhet och fick en rättvis lön för mödan. Kort sagt, det som står i de flesta medarbetarundersökningar. Den starka företagskulturen gjorde att medarbetarna blev ”ambassadörer” och berättade vitt och brett om en fantastisk arbetsplats vilket resulterade i att var och varannan som anställdes kom från egna nätverk.

Oavsett om man anser sig ha en stark eller lite luddig företagskultur så finns det all anledning att också engagera medarbetarna när det ska rekryteras eller hyras in kompetens. Det behöver inte vara svårare än att sätta det i system, kanske erbjuda någon form av ”finders fee” och inte minst, se till att medarbetarna kan sälja in rollen och kulturen på ett bra sätt. För att bara dela den i sociala medier räcker oftast inte.

Osäker på vad som gör skillnaden? Varför inte börja djupintervjua duktiga medarbetare som arbetat länge på företaget vad som gör att de fortfarande är kvar? Kanske även sätta i system att följa upp de som slutar – vad som varit bra och mindre bra? Det bör ge tillräckligt med ammunition för att lyckas sälja in er till potentiella kollegor, och kanske rent av ett första steg i att utveckla en starkare företagskultur. Behövs lite inspiration på vägen kan jag rekommendera Petter Stordalens tankar i P3s Morgonpasset. Eller varför inte tag kontakt med mig eller någon av mina kollegor på Team720 för att utveckla arbetet kring ert varumärke som arbetsgivare. 

Magnus Wallén, Seniorkonsult Team720

Verifierad av MonsterInsights