fbpx
2024-06-07 Magnus Wallén

Podcast Production Specialist

Till ett uppdrag på DigitalRoute söker vi en Podcast Production Specialist som ska ta ansvar för produktion av videopodcasts från planering till genomförande. Lämplig kandidat har gedigen erfarenhet av poddproduktion och redigering, samt relevant kompetens kring att använda studioutrustning och redigeringsprogram. Uppdraget är uppdelat i två delar, från juli till mitten av augusti samt oktober till december.

About Data for Subscriptions podcast
This podcast brings you practitioners who share forward-thinking strategies and real-life examples on how companies capitalize on the growing wave of data, subscriptions, and usage-based business models. Youtube – Spotify – Apple podcast

Responsibilities:

1. Podcast Production:
– Take full ownership of podcast video production from planning to execution.
– Manage and operate studio equipment for podcast recording sessions. o Ensure high-quality audio and video recordings.
2. Post-Production:
– Edit podcast episodes to ensure a polished final product.
– Create engaging snippets and promotional content for social media and other platforms.
– Implement creative and innovative editing techniques to enhance the overall production quality.
3. Marketing Support:
– Collaborate with the marketing team to develop and execute video projects.
– Assist in creating promotional materials for podcast episodes.
4. Continuous Improvement:
– Bring fresh ideas and improvements to the production and post-production processes.
– Stay updated with the latest trends and technologies in podcast production and editing.

Requirements:
– Proven experience in podcast production and editing.
– Proficiency in using studio equipment and editing software.
– Strong understanding of audio and video production techniques.
– Ability to work independently and take full ownership of projects.
– Excellent organizational and time management skills.
– Creative mindset with a keen eye for detail.
– Based in Stockholm, Sweden.

Preferred Qualifications:
+ Experience in video and animation production.
+ Background in marketing
+ Background in technology

Uppdragslängd och arbetsplats

Uppdraget startar 1 juli till och med mitten av augusti. Därefter 1 oktober till 1 december. Hybrid. Mer om DigitalRoute.

Så söker du
Vi intervjuar löpande och tillsätter omgående när vi hittar rätt kandidat. Skicka din Linkedinprofil, en kort beskrivning varför du du söker rollen till magnus.wallen@team720.se, Frågor? Ring Magnus på 0702-687420.

Verifierad av MonsterInsights