fbpx
2020-06-01 Magnus Wallén

Förändrings- och utvecklingsledare med fokus på Employer Wellness och personlig utveckling

Torgny fokuserar på förändrings- och utvecklingsprocesser när det gäller medarbetarnas fysiska och mentala styrka och hälsa. Som konsult inom Employer Wellness och Branding bidrar han till friskare och mer attraktiva arbetsplatser där arbetsgivarvarumärket stärks inifrån.

Verifierad av MonsterInsights