fbpx
2020-06-09 Magnus Wallén

Konsult inom strategiskt förändringsarbete

Mattias har mer än tjugo års erfarenhet som konsult kring förändringsarbete. Inte minst när det gäller hur medarbetare och organisation kan utvecklas och bidra till att företagets affär effektiviseras samt ställs om till att bli snabbare i takt med omvärldens krav. Tyngdpunkten i hans arbete har alltid varit utveckling inom marknad och försäljning med ett fokus på tillväxt, ledarskap och förändringsprocesser.

Verifierad av MonsterInsights