fbpx
2023-08-22 Magnus Wallén

Konsult med erfarenhet av SaaS, LOU, EdTech och affärsutveckling

Håkan har en bakgrund inom utbildningsvärlden, som egen företagare och från SaaS-bolag. Fokus har legat på affärsutveckling, marknadsstrategier och försäljningsarbete. I det egna företaget tog han fram och lanserade en digital produkt som slog sig in på den utmanande EdTech-marknaden.
Han har även varit ansvarig för större produktledningar och är van att planera och driva team mot uppsatta produktmål. Håkan har även framgångsrikt lett ledningsgrupper med fokus på att effektivisera verksamheter och genomföra insatser kring värdeskapande

Ladda ner Håkan konsultprofil här.

Verifierad av MonsterInsights