fbpx
2024-04-16 Magnus Wallén

Designledare inom UX-, UI-, CX- och tjänstedesign med fokus på affärsutveckling

Jakob är en erfaren produktdesignledare med en karriär som spänner över mer än 15 år. Han har en utpräglad passion för innovation inom digitala tjänster och produkter och brinner för projekt med uttalat syfte att skapa mer kund- och användarnytta. Jakobs expertis sträcker sig genom flera domäner, inklusive användarupplevelse (UX), användargränssnitt (UI), kundupplevelse (CX), tjänstedesign och tillgänglighet, vilket han effektivt har tillämpat i diverse konsultuppdrag. Under sin tid på ledande företag har Jakob implementerat användarcentrerade designprinciper som inte bara förbättrat produkters och tjänsters tillgänglighet utan också avsevärt ökat deras marknadsframgångar.

Ladda ner Jakobs konsultprofil här.

Verifierad av MonsterInsights