fbpx
2019-05-07 Andreas

Employer branding – varför ska kandidaten arbeta hos er?

Vet du hur attraktiv du är som arbetsgivare? Och stämmer din bild med den som finns av ert företag ute på marknaden?
Det är frågor du behöver ställa dig som arbetsgivare – inte minst om du är på gång med en rekrytering.
Peter Berg, rekryteringsansvarig på Team720 och expert på Employer branding delar med sig av sina insikter efter flera år i rekryteringsbranschen.

En central fråga inför en rekryteringsprocess är att ta reda på hur kunden ser på sin attraktionskraft som arbetsgivare. Hur jag som rekryterare ska lyckas sälja in rollen. Att ärligt och inspirerande kunna svara på kandidatens fråga; ”Varför ska jag ta jobbet?”    

Min erfarenhet är att företagen själva ofta har en bild av sig som arbetsgivare som inte stämmer med marknadens, eller så kan de inte på ett övertygande sätt berätta en story som är tillräckligt säljande och inspirerande. Märkligt, inte minst eftersom konkurrensen och kvalificerad kompetens är stenhård och att det skrivs spaltmeter om just vikten av Employer Branding i media.

Hitta guldkornen
Som senior i sammanhanget, och med kunskap kring hur kandidaterna tänker, försöker man få kunden att berätta mer ingående och passionerat om företaget. Att komma med förslag på ändringar i tjänstebeskrivning, kompetenskrav och ibland ifrågasätta lönenivåer. Allt för att hitta guldkornen och fördelarna som gör att rätt kandidater söker. Annars kan man vara ganska säker på att kunden anser att felet ligger hos rekryteraren - inte hos företaget.

Viktigt att komma till insikt
Ett exempel är ett välkänt bolag som agerar i gränslandet till media. Jag fick i uppdrag att rekrytera in en digital specialist med fokus på utveckling av nya digitala tjänster. Efter omfattande annonsering via digitala kanaler, search och headhunting ansåg företaget att vi misslyckats, trots att vi kunde visa statistik på att många både sett och läst om tjänsterna. Problemet var bara att konverteringen var minst sagt usel.

Efter att ha skruvat på kravspec och befattningsbeskrivning var utfallet fortfarande skralt. De kandidater som fick komma på slutintervju kom alla från vårt eget nätverk. Personer som jag sålt in och som litade på mitt omdöme.

Företaget ifråga ville naturligtvis inte alls erkänna att man hade ett arbete att göra med sin attraktionskraft som arbetsgivare. Inte minst när det gäller att attrahera digital kompetens och att komma till insikt om de fortfarande upplevs som en etablerad men analog aktör i en digital värld.

Hör gärna av dig om du har frågor kring hur du kan utveckla ditt varumärke som arbetsgivare. Ett arbete som är både viktigt och lönsamt.

Peter Berg, rekryteringskonsult

Peter Berg är rekryteringsansvarig på Team720 och expert på Employer branding.

Läs även

2024-05-16
Svårt att välja rätt kandidat när allt fler använder AI för att skriva sitt CV
[...]
2024-04-18
Därför tar allt fler hjälp av en mentor i sin yrkesroll
[...]
2024-02-21
Interimsmarknaden - tankar om timpriser, kompetens och aktörer
[...]
Verifierad av MonsterInsights