fbpx
2024-04-18 Magnus Wallén

Därför tar allt fler hjälp av en mentor i sin yrkesroll

Många upplever nu en tuff och utmanande period. Krav på anpassning och förändring ställer stora krav, inte minst på ledaren. Ledare som känner stort ansvar på sina axlar och som behöver leverera resultat, ofta i form av drastiska beslut som påverkar organisationen negativt. Ett läge där man kan behöva stöd och råd. Är det därför behovet av mentorskap ökat? Vi frågade mentorerna Kenny Hallberg och Magnus Wallén, hur de ser på behovet, vilka utmaningar deras uppdragsgivare har, och varför mentorskap har blivit allt viktigare för att kunna prestera.
Att vara en god lyssnare som kan föra en dialog och skapa förtroende är delar man bör undersöka när man väljer en mentor.
Att vara en god lyssnare som kan föra en dialog och skapa förtroende är delar man bör undersöka när man väljer en mentor.

Hur ser ni att behovet av att ta hjälp av en mentor utvecklats de senaste åren?
Vi ser att intresset för mentorskap ökar stadigt och just nu har vi många mentorskap rullande, både med vd:ar och mellanchefer. Den snabba och komplexa utvecklingen, inte minst när det gäller ny teknik och en utmanande marknadssituation, ställer tuffare krav på ledare – och tuffa beslut kräver kloka bollplank. Då är en mentor med sin erfarenhet och kunskapsöverföring en perfekt lösning.

I Sverige är dock mentorskap ännu inte lika vanligt som i exempelvis USA. Där använder man även mentorer inom den egna organisationen för att bygga succession, sprida kompetens och förstärka kultur och engagemang. Något som bland andra Handelsbanken genomfört, där yngre medarbetare agerat mentorer åt seniora chefer inom digitalisering.

Vilka är konkreta fördelarna med att ha en mentor?

I jämförelse med en ledarskapsutbildning så pågår ett mentorskap över en längre period och är anpassat efter din situation och dina behov. Det innebär att kunskapsöverföringen blir djupare och mer permanent. Du får också möjlighet att praktisera nya kunskaper i verkligheten under en längre tid. Den personliga relationen mellan er borgar för en individanpassad, öppen och ärlig dialog, effekten blir därför både mer långsiktig och kostnadseffektiv än genom klassisk utbildning. Mentorns nätverk kan också bli adeptens viket kan spara många års nätverkande. Läs hur Linda Norr på Ticketmaster ser på skillnaderna.

Är det någon speciell kategori av ledare som anlitar en mentor mer än andra?

Vi ser att det främst är nyfikna, engagerade och trygga ledare som i större utsträckning söker sin mentor, både när bolaget befinner sig i en expansionsfas och under mer utmanande perioder. När väl en medarbetare börjat med ett mentorskap, och inser värdet i det, är det ganska vanligt att fler från samma företag väljer att anlita en mentor.

Vad ska man tänka på vid val av en mentor?
Det handlar till stor del om att hitta en erfaren person utanför företaget. Någon som är trygg i sig själv och intresserad av dig och din utveckling. Någon som är villig att lägga ner tid på mentorskapet, inte bara under själva mötet. En viktig egenskap hos en mentor är att kunna vara öppen och ärlig med sina erfarenheter. Att vara en god lyssnare som kan föra en dialog och skapa förtroende är andra delar man bör undersöka när man väljer en mentor.

Är du intresserad av att höra mer om mentorskap eller vill boka ett första kostnadsfritt mentormöte, kontakta kenny.hallberg@media720.se, 070-557 06 67 eller magnus.wallen@media720.se, 070-268 74 20.

Verifierad av MonsterInsights