fbpx
2024-05-16 Magnus Wallén

Svårt att välja rätt kandidat när allt fler använder AI för att skriva sitt CV

Vikten av att screena kandidater, ställa rätt frågor vid intervjuer och kunna göra en kvalitativ referenstagning ökar när allt fler arbetssökande använder AI när de söker jobb hos dig. Här kommer några tips kring hur du kan kvalitetssäkra dina kandidater.
Att ta hjälp av AI har blivit allt vanligare bland arbetssökanden vilket gör arbetet med urval svårare och mer tidskrävande
Att ta hjälp av AI har blivit allt vanligare bland arbetssökanden vilket gör arbetet med urval svårare och mer tidskrävande

Det finns många fördelar när nu AI på allvar tagit sig in i rekryteringssammanhang. Rätt använd ökar den exempelvis möjligheten till en mer objektiv process, skapar förutsättningar till förbättrade platsannonser och kloka urvalsfrågor. Dessutom gör AI det möjligt att automatisera tidskrävande manuellt arbete, inte minst för att kunna lägga mer tid på kandidater och kunder.

Men, som alltid finns det baksidor. Sedan ChatGPT blivit populärt hos gemene man, och bland jobbsökanden, kanske du insett att allt fler CV:n och personliga brev skapats med hjälp av AI (se exempel). Visst, en del är riktigt proffsiga, där kandidaten lagt tid på att göra ändringar och anpassningar. Andra uppenbart oredigerade och opersonliga. Men, totalt sett, mer generiska och likartade.

För dig som rekryterar kommer det här att bli en allt större utmaning för varje ny version av AI som lanseras. Att göra ett urval bland alla ansökningar blir svårare och tar mer tid, även för oss som gör det dagligen. Därför gör vi exempelvis allt oftare kortare, strukturerade telefonintervjuer med ett större urval av de som sökt. Det ger oss möjlighet att få en bättre och tydligare bild av kandidatens kompetens och personlighet inför ett eventuellt nästa steg, vilket annars hade varit svårt.

Ett nästa steg som oftast innebär personliga intervjuer med ”rätt” frågor för att vidare kvalitetssäkra, samt bedöma hur väl ansökningshandlingarna stämmer överens med det man har presenterat.

Att tillsammans med kund, eller på egen hand, ta fram case eller arbetsprov för slutkandidater är ytterligare något som vi kan rekommendera, inte minst för att se om man praktiskt kan leverera på det man faktiskt säger sig kunna.

Som sagt, AI tillför redan många fördelar inom rekrytering. Men, en riktig utmaning blir att kunna kvalitetssäkra kandidaterna. Sökanden med CV:n och personliga brev som till ytan ser väldigt professionella ut, men som inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Vill du veta mer om hur du och dina kollegor kan bli bättre på att rekrytera, eller få hjälp med delar av en rekryteringsprocess för att hitta, kvalificera och anställa rätt medarbetare? Kontakta Barbara, barbara.marsella@720gruppen.se, 0702-89 11 67.

Förutom hela rekryteringsprocesser kan vi hjälpa dig med:
– Att ta fram av engagerande platsannonser
– Genomgång av ansökningar och urval av kandidater
– Second opinion – kvalitetssäkring av slutkandidater
– Intervjuteknik och frågor vid intervjuer
– Skapa en professionell intern rekryteringsprocess

Verifierad av MonsterInsights