fbpx
2021-01-11 Magnus Wallén

Efterfrågan på analytiker allt större - vi har kompetenta konsulter att hyra ut

Allt fler inser att en genomarbetad och tydlig analys är avgörande i beslutsprocesserna. Ökad kunskap om dina kunder, din målgrupp, och hur du bäst når dem via olika kanaler, är en förutsättning för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Samtidigt tycker många att det är svårt att hitta personal inom data och analys.

Ett klokt alternativ kan vara att hyra in en duktig analytiker. Nedan tre rutinerade konsulter som är tillgängliga med kort varsel, som kan göra skillnad och överföra kunskaper i er organisation.

 

Analytiker med fokus på varumärke, medier och kundinsikter
Jan är en rutinerad analytiker som arbetat med de ledande mediehusen, varumärkes- och mediebyråer i Sverige. Han har dessutom drivit stora och mer komplexa undersökningsprojekt men arbetar även med analyser och undersökningar av mindre karaktär med kortare startsträcka. En analytiker med bred kompetens och svårslagen erfarenhet.

Ladda ner Jans konsultprofil

Insiktsspecialist inom media, marknad och reklam med fokus på digital analys och strategi
Raija har lång erfarenhet av analys av data, omvärldsbevakning och mediestrategier från ledande mediehus, större marknads- och säljavdelningar och mediebyråer. Hon har ett digitalt DNA och beskriver sig själv som både strateg och utförare. En kompetent analytiker inom ett allt viktigare område.

Ladda ner Raijas konsultprofil

Analytiker och marknadsförare med erfarenhet från fintech, spelbolag och e-handel
Gustaf har arbetat med analys, försäljning- och affärsutveckling inom media, e-handel, fintech och för spelbolag, både i Sverige och internationellt. Han har dessutom kunskap och erfarenhet av planering och köp av media, inte minst inom online, TV, radio och print. En driven konsult som arbetat i mycket konkurrensutsatta branscher.

Ladda ner Gustafs konsultprofil

Kontakt

Om du vill anlita någon av av dessa kandidater eller andra kompetenser kontakta:
Magnus Wallén, 0702-687420, magnus.wallen@team720.se
Peter Berg, 0702-955578, peter.berg@team720.se.
Kenny Hallberg, 0705-570667, kenny.hallberg@team720.se

Verifierad av MonsterInsights