fbpx
2024-01-05 Magnus Wallén

Senior projektledare inom kommunikation och IT med förmåga att skapa motivation, tydlighet och positiv dynamik.

Ulrika får saker att hända. Med omfattande erfarenhet som projektledare och ledarskapscoach inom både offentlig och privat sektor har hon visat sin förmåga att driva och leda projekt framgångsrikt. Inom akademin har Ulrika fokuserat på samverkan, tidigare kallad tredje uppgiften, för att skapa ökad hävstångseffekt mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället. Där ansvarade hon för, och drev, samverkansavtal med aktörer som IBM Sverige AB, Pfizer och Kungliga Dramatiska Teatern

Ladda ner Ulrikas konsultprofil här.

Verifierad av MonsterInsights