fbpx
2024-05-23 Magnus Wallén

Erfaren digital marknadsförare, projektledare och strateg inom Life Science och fordonsindustrin

Recipharm, Meda, Viatris och Toyota/Lexus är några företag där Fredrik gjort skillnad, En erfaren digital marknadsförare/manager, projektledare och strateg med lång erfarenhet av digitala roller inom globala organisationer, både nationellt och globalt. Fredrik är van att jobba med de flesta kanaler inom digital kommunikation, men tyngdpunkten har oftast legat på webben som nav i kommunikationen.

Ladda ner Fredriks konsultprofil här.

Verifierad av MonsterInsights