fbpx
2020-10-21 Magnus Wallén

Strategisk och operativ förändringsledare med inriktning mot affärs- och verksamhetsutveckling och digital transformation

Erik har omfattande erfarenhet av projektledning och att driva mer komplexa digitala utvecklingsprojekt. Hans kompetens spänner både över affären och tekniken bakom och omfattar allt från analys av behov av förändringar till inköp och ledning av konsulter genom alla produktionskedjor. Från målgrupps- och verksamhetsanalyser till ledning av framväxten av lösningar med stöd av metoder inom exempelvis tjänstedesign.

Verifierad av MonsterInsights