fbpx
2021-10-27 Magnus Wallén

Vad gjorde Schibsted och SvD för att locka sina medarbetare tillbaka till kontoret?

Nu när Covid ser ut att avta diskuteras inte minst frågan kring ökad flexibilitet arbetet. Att bara jobba på distans, att arbeta heltid på kontoret eller ha en kombination av detta.
Vi frågade Helena Johansson på Svenska Dagbladet hur de löst frågan, varför de valt denna lösning och hur det har uppfattats av medarbetarna.
Helena Johansson SvD. Bild: Magnus Sandberg
Helena Johansson SvD. Bild: Magnus Sandberg

Vad gjorde Schibsted och SvD för att göra det härligt för medarbetarna att komma tillbaka till kontoret?
Ja, det var rätt mycket. Schibsted Sverige gick all in. Allt från en folierad fasad, och hela veckan en härligt galen tvåmannaorkester, chefer på rad som hälsar välkommen och utdelning av frukost, till en reception och servicedesk som var förberedda till tänderna för att möta upp personligen och göra det smidigt att komma tillbaka. Summan av det blev ett glatt och personligt välkomnande.

På SvD satte vi också återseendets glädje i centrum. Under parollen “Äntligen ses vi igen” dedikerade vi de första två veckorna till en infasning till hybridarbete. Alla team har samlats på två team-dagar i veckan för att få komma ikapp och, i ärlighetens namn, också äta och fika konstant. Schibsted bullade upp med frukost, mellanmål, eftermiddagsfika och sedan klämde vi in team-luncher också. Allt för att skapa tillfällen att träffa kollegor.

Dessa team-dagar var också starten på arbete i aktivitetsbaserad form och inflyttning i SvD:s ombyggda lokaler. Fräscht, genomtänkt och den omväxling många längtat efter. För mig som jobbat i projektet var det en fantastisk känsla att vara på plats när hela SvD-redaktionen och Schibstedhuset kom till liv igen.

Varför gjorde ni det?
Under i princip hela pandemin har vi jobbat i Schibsteds övergripande Schibsted@work-projekt och SvD:s egna ”Future of work” för att vara så förberedda som möjligt. Vi vill förena det bästa av hemarbetet, och allt vi lärt oss av det, med de möjligheter som öppnar sig nu när vi träffas igen.

Att föreställa sig ett nytt arbetsliv och förbereda för det första steget har gjort att vi nu har ett starkt framåtriktad fokus. Arbetet i projekten har öppnat upp många nya kontakter i tvärfunktionella grupper. Samarbete är ett av våra främsta fokus och något vi tror kommer att lyfta vår produkt, tidningen, ytterligare.

Var det uppskattat av SvD-personalen?
Ja, gemenskapen är det vi längtat mest efter. Som en kollega uttryckte det: ”så här skulle jag kunna ha det varje dag. Ett band som välkomnar mig, en frukostpåse som väntar och att få träffa hela gänget igen”.

Vad hoppas ni att det ska ge effekt långsiktigt?
SvD-andan är stark och förenar oss. Den andan ger absolut långsiktiga effekter och gör att vi stannar länge. För den nyanställde under pandemin hoppas vi kunna bidra till att den snabbare kommer in i arbetsgemenskapen, och känner att vi är ett SvD. Men också känslan av att vara en del av koncern, som bryr sig om och är måna om sina medarbetare.

Hur ser Schibsted och SvD på hybridarbetet?
Här har Schibsted tagit fram en modell med tre typer av anställning. Man kan jobba helt remote, som hybrid med 2-3 dagar på kontoret, eller helt kontorsbaserat. På SvD startar i stort sett alla som ”hybrid workers”, men vi är samtidigt tydliga med att alla är välkomna att jobba på kontoret alla dagar i veckan – om de vill. Utifrån detta utformas riktlinjer kring utrustning, villkor och liknande så att alla vet vad som gäller. Men framförallt ser vi det som ett test. Vi testar och itererar fram arbetssätt som ger oss innovationskraft och effektivitet, samtidigt som det ger den anställde förtroende att leda sitt eget arbete.

Att hybridarbeta kan se ut på olika sätt. Hur kan det se ut på SvD?
Det korta svaret är – på alla sätt. Vi har en bred verksamhet. Någon går på schema på kontoret, andra på full hybrid – jobba hemma eller på kontoret beroende på de uppgifter man har för dagen. Ytterligare någon annan grupp håller ihop på fasta dagar med teamet på kontoret.

Det finns stor frihet att testa. Tillsammans har vi formulerat SvD:s fyra guidande principer som är:Teamet först. Alla är alltid välkomna att jobba på SvD-kontoret. Att mötas på riktigt är viktigt. Vi lär oss tillsammans.

Vad är er förhoppning med att välja den modellen?
Att vi just ska lära oss tillsammans. Det finns inget facit någonstans. Men vi tar oss an denna historiska förändring av arbetslivet med nyfikenhet och glädje. Tillsammans identifierar vi möjligheter och löser problem löpande.

Tror ni att medarbetare kommer att välja vara mer eller mindre på kontoret än 2-3 dagar?
Javisst och det är okej att variera sig och att göra olika. Man måste få testa sig fram även som enskild medarbetare. Samtidigt är det förstås viktigt att det är ”teamet först” som gäller. Hur man än väljer att jobba måste det funka också för kollegorna och arbetsuppgifterna.

Vad tror ni att det kommer att ge er som företag i framtiden?
Här kan jag svara vad jag själv tror och hoppas på. Att det ska ge ökad tillit – till företaget, till sitt team och till sig själv.


Verifierad av MonsterInsights