fbpx
2022-05-18 Björn Lorentzi

Social Media Manager – En schweizisk armékniv

Den snabba digitala utvecklingen innebär hela tiden nya möjligheter och utmaningar, inte minst för marknadsförare. Ny teknik, fler marknadsföringskanaler, kvalificerad analys av effekter och kundresor – skapar nya förutsättningar. Men det kräver också mer specialiserad kompetens.

 

En roll som blivit alltmer efterfrågad är Social Media Manager, som blivit en nyckelroll på många företags marknadsavdelningar. Allt fler söker därför en Social Media Manager, och läser man platsannonser för en sådan varierar kompetenskrav och erfarenheter betänkligt. Många riskerar att söka efter en samlad kompetens som är näst intill omöjlig att hitta. Man tror att en Social Media Manager är jämförbar med en armékniv som behärskar i stort sett allt på den digitala scenen.

Så, vad kan man ställa för krav på rollen, och vad bör en Social Media Manager göra och ansvara för? Vi ställde frågorna till Sofie Tallberg, som har många års erfarenhet i rollen som Social Media Manager.

Vad är det som är problematiskt med rollen?

– Jag tror att både sociala medier i sig, och rollen som ansvarig över kommunikationen i dessa kanaler, helt enkelt drabbats av lite växtvärk. Det finns fortfarande en bild av att sociala medier är en kreativ lekstuga som yngre medarbetare ägnar sig åt ”lite på sidan av”. Inget som kräver en större strategisk förmåga eller någon djupare spetskompetens.

Men sociala kanaler har utvecklats enormt och handlar definitivt inte enbart om ”underhållning” (längre). Det är ett avancerat kommunikationsverktyg i ständig utveckling som löpande kräver uppdaterad kunskap. Personligen tycker jag att man i många sammanhang ”stretchar” vad en Social Media Manager ska kunna och hinna, väl långt. Många företag ser det som en möjlighet att anställa en Social Media Manager och tror de kan få samma resultat, för en betydligt mindre peng, som ifall de hade anlitat en hel mediebyrå. Det är naturligtvis orimligt.

När jag läser platsannonser tänker jag ofta att vi behöver utvärdera och omvärdera hur många olika kompetenser som rimligtvis kan rymmas under en och samma hatt.

Hur tycker du att uppdraget ska vara utformat?

– För det första så tror jag att vi behöver skilja på generalister och specialister. Om titeln ska finnas kvar så tror jag att man behöver hitta tillbaka till ordet ”Manager” och förstå att det är det som rollen är. Tanken är att du ska ha ett övergripande ansvar för marknadskommunikationen i sociala medier. Inte att du ska genomföra alla delar själv och ha all den spetskompetens som en hel marknadsavdelning eller mediebyrå besitter.

Som manager för sociala medier är du strateg och tar fram marknadsföringsplaner som syftar till att skapa synergier mellan olika marknadsföringskanaler och olika kanaler inom sociala medier. Du planerar och genomför olika typer av innehållsmarknadsföring. Det kan handla om att koordinera exempelvis inlägg på sociala medier med andra marknadsföringsaktiviteter på företaget, såsom kommersiella kalendrar och ge stöd i sociala medier för kampanjer eller produktlanseringar.

Jag ser absolut att en Social Media Manager kan vara både strategisk och operativ. Men det bör vara en generalistroll som kompletteras av andra specialister i ett team. Allt för bästa effekt av marknadsföringen.

Vilka kompetenser bör inte efterfrågas i rollen?

Spetskompetenserna, de mer specifikt inriktade specialistkunskaperna. I platsannonser formuleras inte sällan kompetensbeskrivningen så att en Social Media Manager förväntas kunna fungera som exempelvis Insights Manager, Performance Manager, Content Producer,Copywriter och marknadsstrateg med mera. Jag har också sett annonser där man efterfrågar en Social Media Manager som även har kompetens som art director, grafisk designer, fotograf, videofotograf, och ljudproducent. Dessa yrkens expertkompetenser ryms, enligt mig, inte i rollen som Social Media Manager.

Dagligt operativt arbete som innehållsproducent i bild och text däremot, kan absolut krävas av en Social Media Manager.

Vad anser du behöver göras för att komma till rätta med problemet?

De kompetenser som behövs för lyckad kommunikation i sociala medier behöver paketeras om och omformuleras. Ska Social Media Manager finnas kvar som begrepp och yrkestitel behöver fokus som sagt ligga på att det är en manager – dvs. en roll som har det övergripande ansvaret över kommunikationen i sociala medier.

Arbetsgivare behöver förstå att det är mer av en generalistroll. Och har man inte möjlighet att anställa ett helt team, eller vill anlita en mediebyrå, så är mitt tips att anställa en person med den generella kompetensen och sedan komplettera med specialister som kanske till och med kan vara inhyrda konsulter eller interimslösningar.


Verifierad av MonsterInsights