fbpx
2022-08-01 Magnus Wallén

Förändringsledare inom organisationsutveckling, HR och digital transformation.

Staffan har haft ledande befattningar i näringslivet med förändring och transformation som fokus. Uppdrag som bland annat handlat om affärsförflyttning där organisationsutveckling och interna processer bidragit till att skapa effektivitet och lönsamhet. Processer som innefattat förändringar i arbetssätt, affärsmodeller, organisationsstrukturer, digitalisering, effektivisering och kompetensutveckling.
Som HR-strateg har Staffan även HR-perspektiv vilket gör att han kan verka som länk i och mellan verksamhet och HR-organisationen, något som är avgörande för att skapa lyckade förändringsprojekt.

Ladda ner Staffans konsultprofil här.


Verifierad av MonsterInsights