fbpx
2024-04-18 Magnus Wallén

Erfaren marknadsförare med fokus på Performance Marketing och affärsutveckling

Victoria har gedigen erfarenhet inom digital marknadsföring, resultatoptimerade kampanjer och strategiska vägval. Med huvudsaklig bakgrund från byråsidan har hon utvecklat en uttalad förmåga att förstå och leverera utifrån behov och krav från olika branscher. Under sina uppdrag har hon framgångsrikt arbetat med både nationella och internationella kunder, vilket ger henne en djup förståelse för att anpassa strategier och operativa insatser för olika marknader och målgrupper.

Ladda ner Victorias konsultprofil här.

Verifierad av MonsterInsights