fbpx
Tillsatt
2023-03-04 Björn Lorentzi

Projektledare upphandling och implementation av automatiserad marknadsföring och kommunikation till Handelsbanken

Handelsbanken är på en spännande förändringsresa till att bli en starkare relationsbank genom implementationen av en gemensam kundplattform (CEM) som knyter ihop kunderns interaktioner med banken på ett ändamålsenligt, konsekvent och personligt sätt och möjliggör för banken att träffa rätt kund via rätt kanal med rätt budskap vid rätt tillfälle.

Är du en erfaren projektledare inom detta område har vi ett väldigt roligt uppdrag under 2023.

 

Förändringsresan innebär införandet av en rad nya förmågor inom ramen för bankens nya kundplattform. Banken har valt Salesforce Financial Service Cloud för förmågor kopplat till försäljning och kundtjänst och har implementerat första versionen av CRM för kundnära medarbetare under hösten.

När det gäller förmågor kopplat till automatiserad marknadsföring och kommunikation har däremot inget beslut om leverantör fattats utan arbetet befinner sig i ett tidigare skede där verksamhetens kravbild har samlats och ett arbete kring målarkitektur och prioritering av förmågor påbörjats.

För att ta detta arbetet till nästa steg söker vi nu en erfaren projektledare (Epic Owner) för att driva och koordinera förstudie kopplat till implementationen av prioriterade Marketing och kommunikationsförmågor samt genomföra RFI och RFP process för att upphandla leverantör (eller flera vid behov).

Kompetenskrav
Som person är du inkluderande, öppen och skapar engagemang. Du har fallenhet för problemlösning och en god förmåga att lösa komplexa utmaningar utan etablerade mallar och rutiner. Du har tidigare erfarenhet från arbete med implementation av lösningar för automatiserad marknadsföring och kommunikation i större företags inklusive arbete med datamodeller och governance. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av behovs- och kravanalys samt projektledning – arbetet innebär att formulera och definiera behov och nyttohypoteser tidigt i processen, identifiera och kontakta alla intressenter samt koordinera och säkerställa implementation i de agila utvecklingstågen. Rent konkret handlar det om att exempelvis:

  • Förstå affären och affärens behov
  • Skapa ett business case
  • Driva analys av den tänkta Epic:en
  • Genomföra riskanalyser och andra kontrollpunkter
  • Koordinering av prioritering och implementering (exempelvis driva arbetet ihop med berörda tåg och team)
  • Säkerställa att affärsnyttan realiseras
  • Hantering av människor i relation till nya arbetssätt, metoder och yrkesroller

Startdatum: 2023-01-25
Slutdatum: 2023-12-31

Verifierad av MonsterInsights